RSS Índice de Calidade do Aire:
Predición ICA Mañá
RSS Datos a Tempo Real
Datos Horarios Recibidos ás 05:00 (Hora Local)
Cargando...
Informes Calidade do Aire de Galicia
Novas:
icoLista Informe Anual da Calidade do Aire de Galicia no 2013
A Rede de Calidade do Aire de Galicia vén de publicar o Informe Anual da Calidade do Aire na nosa comunidade durante o ano 2013.
icoLista Avaliación da calidade do aire en España 2013
O pasado día 30 de setembro de 2014, o MAGRAMA vén de publicar o informe de "Avaliación da calidade do aire en España 2013".
icoLista Modificación do RD 102/2011 relativo á mellora da Calidade do Aire
O pasado día 25 de agosto de 2014 fíxose pública no BOE a modificación do RD 102/2011, do 28 de xaneiro, relativo á mellora da Calidade do Aire.
* Cláusula de responsabilidade no uso dos datos

Os datos aquí amosados, son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ao longo do tempo, polo que se poden dar modificacións destes datos. A Consellería non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos subministrados.


Logo Xunta 
MeteoGalicia - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas - Xunta de Galicia
Nota legal | Contactar v1.1.0
Teléfono: +34-881-999654
Fax: +34-981-957466
Logo Marca Galicia