RSS Índice de Calidade do Aire:
Predición ICA Mañá
RSS Datos a Tempo Real
Datos Horarios Recibidos ás 07:00 (Hora Local)
Cargando...
Informes Calidade do Aire de Galicia
Novas:
icoLista Informes de intercomparacións de partículas PM10 e PM2,5
Xa están dispoñibles os informes de intercomparación dos equipos automáticos microbalanza e beta co método gravimétrico
icoLista Informes das campañas de PAHs en aire ambiente
Xa están dispoñibles os informes de intercomparacións dos equipos automáticos beta e microbalanza co método gravimétrico
icoLista Informes das campañas de Metais en aire ambiente
Xa están dispoñibles os informes das campañas de Metais en aire ambiente levadas a cabo no ano 2014 en A Coruña, Xove, Tordoia e Pontevedra
* Cláusula de responsabilidade no uso dos datos

Os datos aquí amosados, son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ao longo do tempo, polo que se poden dar modificacións destes datos. A Consellería non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos subministrados.


Logo Xunta 
MeteoGalicia - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas - Xunta de Galicia
Nota legal | Contactar v1.2.1
Teléfono: +34-881-999654
Fax: +34-981-957466
Logo Marca Galicia